Wednesday, February 02, 2011


De orale objekter (malerierne) Navnet og dets Plads, bind l, (2009), 177 cm x 231,6 cm. Fotoerne er omtrent 125 cm x 180 cm. Udstillingen er fotograferet af Niels Erik Høybye.

The oral objects (paintings) The name and its Place, Volume l, 2009, 177 cm x 231.6 cm. The photons are approximately 125 cm x 180 cm.